Kattägares ansvar

FRÅGA
Hej ! Jag har en fråga som gäller våra katter. Vi bor i eget hus med tomträttssavgäld. Vi har en samfällighetsstyrelse, självvalt, som har förbjudit att man släpper ut katter utan koppel. Några sådana stadgar eller liknande har vi aldrig skrivit på när vi köpte huset. Enligt vad vi vet, så är det inte olagligt att katter får vistas ute utan koppel, de är kastrerade och öronmärkta. Styrelseordföranden har hotat oss att skyddsjägarnas tjänst kommer beställas från kommunen, de fångar in katterna och avlivar dem. Enligt lite förfrågningar, så får de inte göra det. Jag undrar vad kan styrelsen göra mot oss, ifall vi släpper ut katterna då och då?
SVAR

Hej!Det är inte uttryckligen förbjudet enligt lag att låta katter vistas ute utan koppel. Enligt lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter 1 § skall katter hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Skador som orsakas av en katt skall ersättas av dess ägare om ägaren kan anses ha uppträtt oaktsamt, kattägare har ett så kallat ”culpaansvar”.Enligt 7 § samma lag får en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad dödas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polisen.Katter räknas som egendom, och är era katter märkta kan ni dessutom bevisa detta. Skulle någon som inte har rätt till det döda era katter anses detta vara skadegörelse. Skadegörelse regleras i brottsbalken (1962:700) 12 kap. 1 §.Vänliga hälsningar,

Sara Forslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97694)