Konsumenttjänstlagen - reklamation vid fel

2010-02-14 i Avtal
FRÅGA
Badrumsrenovering utförd av fackman hur lång garantitid eller ansvar kan man hävda gentemot fackmannen, vid t ex uppkomst av mögel vid felkonstuktion?!?
SVAR
Hej!

Vid sådan här renovering och andra arbeten utförda av fackmän gentemot konsumenter gäller konsumenttjänstlagen (här ).

Vid fel på tjänsten måste reklamation ske inom skälig tid efter det att man upptäckt felet. Inom två månader från det att felet upptäcktes räknas dock alltid som rätt tid.

Reklamation får dock inte ske senare än tre år. Är det dock fråga om arbete på mark eller på byggnader eller på andra fasta saker gäller det tio år efter det att uppdraget avslutades. Har näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, får reklamation alltid ske inom tio år efter det att uppdraget avslutades. Tio år är dock den yttersta fristen. Denna tid kan inte inskränkas genom avtal, dock kan den vara längre om någonting annat följer av en garanti eller någon annan liknande utfästelse.

Om reklamation inte skett inom de bestämda tidsfristerna så förlorar du möjligheten att åberopa felet.

Vänligen
Bo Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll