Efterarvinges deltagande vid bouppteckning

När min mamma dog blev jag väldigt ledsen och deprimerad. Vid bouppteckningen var jag aldrig närvarande och jag hade ingen koll på hennes tillgångar. Nu verkar det som om min pappa kan ha ordnat en bouppteckning som tjänade hans syften. Vad jag vet fick jag inte tillgång till vad jag i efterhand insett var min rättighet. Jag kan inte minnas att jag godkände någon boupteckning med underskrift. Har jag någon möjlighet att ifrågasätta bouppteckningen om jag inte godkänt den ELLER om min pappa själv skrivit under bouppteckningen med mitt namn?

Lawline svarar

Hej, Med tanke på att din far ärvde din mor så förutsätter jag att de var gifta vid hennes bortgång. I och med detta så tillfaller hela kvarlåtenskapen den efterlevande maken om din mor inte testamenterat bort den. Din far ärver därför före dig, 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken (ÄB). Din del av moderns arv tillfaller dig först vid din faders bortgång, 3 kap. 2 § ÄB. Din mors kvarlåtenskap ärver din fader endast med fri förfoganderätt vilket innebär att han inte får testamentera bort hennes del, men han får använda tillgångarna under sin livstid. Vid din faders bortgång kommer du därför att ha rätt till efterarv bestående av den kvotdel som din mor efterlämnade. För att ge ett exempel; är din mors kvarlåtenskap 100 000 kronor och din faders tillgångar är 100 000 kronor så kommer han efter arvet att ha 200 000 kronor. 100 000 kronor har han med fri förfoganderätt, alltså 50 %. Om din far har 300 000 kronor vid sin bortgång så är 50 % av 300 000 kronor efterarvet från din mor och 50 % är arvet du får av din far. Allt detta förutsätter som sagt att din mor och far var gifta. Var dina föräldrar samboende så har dina far endast rätt till ett minsta belopp vid bodelningen. Detta belopp är två gånger basbeloppet, 18 § 2 st. sambolagen. För att nu besvara din fråga så skall du ha blivit kallad till bouppteckningen, 20 kap. 2 § ÄB. Om du sedan valt att inte närvara är orelevant så länge du kallats i god tid och det till uppteckningen fogats bevis att du blivit det. Däremot är du inte dödsbodelägare. Detta blir du först vid din fars bortgång, 18 kap. 1 § 3 st. ÄB. Det är inte du som ska godkänna bouppteckningen. Det är bouppgivaren, den delägare som bäst känner till boet, som ska underteckna bouppteckningen, 20 kap. 6 § ÄB. Han undertecknar dock denna som en försäkran att uppgifterna till bouppteckningen är riktiga. De gode män som ska närvara vid bouppteckningen ska också skriftligen intyga att allt har blivit riktigt antecknat. Preskriptionen för att hävda att det har skett felaktigheter vid bouppteckningen är dock väldigt kort. Du måste begära en tilläggsbouppteckning inom en månad, 20 kap. 10 § 1 st. ÄB. Över arvskiftet har du inte någon talan. Det är dödsbodelägarna som ska underteckna denna handling, 23 kap. 4 § ÄB. Dödsbodelägare blir du som jag nämnde ovan först vid din fars bortgång. Ärvdabalken finner du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänliga hälsningar
Alexandra AlmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000