Får en styrelse i en bostadsrätt höja sina arvoden utan beslut i ett årsmöte?

2010-02-08 i Bostadsrätt
FRÅGA
Får en styrelse i en bostadsrätt höja sina arvoden utan beslut i ett årsmöte?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Frågor rörande bostadsrättsföreningar regleras i Bostadsrättslagen, se här https://lagen.nu/1991:614, samt i lag om ekonomiska föreningar (jfr 9 kap 14§ BrfL som hänvisar till 7 kap Lag om ekonomiska föreningar) se här här.

Frågor angående styrelsearvoden regleras inte uttryckligen i någon av lagarna, men 7 kap 4§ lag om ekonomiska föreningar föreskriver att vid stämman ska beslut fattas angående ”ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller stadgarna.”

Bostadsrättslagen 9 kap 5§ föreskriver vad en bostadsrättsförenings stadgar ska innehålla. Inte heller här nämns frågor om styrelsearvoden uttryckligen, men andra frågor rörande bl.a. styrelsens sammansättning tas upp. Det torde också vara det vanligaste att frågor om styrelsearvoden regleras i föreningens stadgar.

Dessutom finns det regler om jäv för styrelseledamöter. Dessa innebär att en styrelseledamot inte får handlägga en fråga som rör avtal mellan denna själv och föreningen. Beslut om storleken av arvodet torde vara en sådan fråga som avses i 6 kap 10§ lag om ekonomiska föreningar. Syftet bakom dessa bestämmelser är att förhindra att en styrelseledamot bereder sig fördelar på
föreningens bekostnad.

Sammanfattningsvis regleras alltså inte frågor om styrelsearvode i lagen, utan i föreningens stadgar. För att utröna huruvida beslutet är korrekt fattat, bör man kontrollera vad stadgarna föreskriver i den enskilda föreningen.
Därutöver bör som nämnts jävsreglerna beaktas.

Hoppas svaret varit till hjälp!

Vänliga hälsningar

Caroline Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1268)
2022-01-20 Ansvar för ventilation i bostadsrätt
2021-12-31 Vad kan man göra om grannarna stör en under natten?
2021-12-30 Överlåtelse av andel i bostadsrätt
2021-12-30 Är springande och hoppande lekande barn i en bostadsrätt ovanför en störning som behöver tålas?

Alla besvarade frågor (98541)