Får en styrelse i en bostadsrätt höja sina arvoden utan beslut i ett årsmöte?

Får en styrelse i en bostadsrätt höja sina arvoden utan beslut i ett årsmöte?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Frågor rörande bostadsrättsföreningar regleras i Bostadsrättslagen, se här https://lagen.nu/1991:614, samt i lag om ekonomiska föreningar (jfr 9 kap 14§ BrfL som hänvisar till 7 kap Lag om ekonomiska föreningar) se här https://lagen.nu/1987:667. Frågor angående styrelsearvoden regleras inte uttryckligen i någon av lagarna, men 7 kap 4§ lag om ekonomiska föreningar föreskriver att vid stämman ska beslut fattas angående ”ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller stadgarna.” Bostadsrättslagen 9 kap 5§ föreskriver vad en bostadsrättsförenings stadgar ska innehålla. Inte heller här nämns frågor om styrelsearvoden uttryckligen, men andra frågor rörande bl.a. styrelsens sammansättning tas upp. Det torde också vara det vanligaste att frågor om styrelsearvoden regleras i föreningens stadgar. Dessutom finns det regler om jäv för styrelseledamöter. Dessa innebär att en styrelseledamot inte får handlägga en fråga som rör avtal mellan denna själv och föreningen. Beslut om storleken av arvodet torde vara en sådan fråga som avses i 6 kap 10§ lag om ekonomiska föreningar. Syftet bakom dessa bestämmelser är att förhindra att en styrelseledamot bereder sig fördelar på föreningens bekostnad. Sammanfattningsvis regleras alltså inte frågor om styrelsearvode i lagen, utan i föreningens stadgar. För att utröna huruvida beslutet är korrekt fattat, bör man kontrollera vad stadgarna föreskriver i den enskilda föreningen. Därutöver bör som nämnts jävsreglerna beaktas. Hoppas svaret varit till hjälp! Vänliga hälsningar
Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”