Samboende mellan kompisar - att tänka på

2010-02-08 i Avtal
FRÅGA
Jag har en fråga ang att vara kombo ("sambo" med en kompis). Vad jag förstår gäller inte sambolagen, men jag undrar om det är något mer man ska tänka på än det jag redan har gjort: Lägenheten (hyres) kommer att stå i bådas namn. Båda kommer att skriva upp det viktigaste som de har med sig in i boet. Gemensamma inköp kommer att göras med bådas namn på kvittona. Bilen står bara på den enas pappa - då den inte på något sätt ska ingå i kombo-skapet. Men kommer delvis att användas av båda. Hur garagekostnaden fördelas har vi inte pratat om än - men någon delning måste det bli. Gemensamma kostnader delas lika: hyra, el, telefon, hemförsäkring, gemensam mat, renovering etc. Är det något mer jag ska tänka på?
SVAR
Hej!

Precis som du säger gäller endast sambolagen för ”äktenskapsliknande förhållanden”. Detta betyder i princip att det ska vara en sexuell relation.

Ni verkar ha tänkt på de viktigaste sakerna. Precis som du sagt att ni ska göra kan det vara viktigt att ni noterar vem som äger vad när ni flyttar ihop. Det kan bli problem ifall någon av er skulle hamna på obestånd och bli utmätt. I 4:18 utsökningsbalken (se här ) finns en regel som stadgar att egendom som finns hos den utmätte antas vara dennes om det inte framgår att den tillhör någon annan. Om din kompis som du bor ihop med skulle bli utmätt så ska alltså du visa att sakerna som finns i ert gemensamma hem till hör dig. Då kan ett dokument där ni skrivit upp vad var och en tagit med sig när ni flyttade ihop vara ett bra bevismedel.

Någonting som kan vara bra att avtala om kan vara vad som händer ifall någon vill att samboendet ska upphöra. Exempelvis någonting om uppsägningstid.

Vänligen
Bo Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1331)
2020-08-05 Måste fullmäktige inneha en framtidsfullmakt i originalform? Måste en framtidsfullmakt registreras för att träda i kraft?
2020-08-03 hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?
2020-08-03 Kan man avtala om en framtida anställning?
2020-07-31 Svarsblankett juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (82684)