Sambos rätt att ta över bostadsrätt när förhållandet tar slut

FRÅGA
Hejsan Jag är innehavare av en bostadsrätt sedan 3 år tillbaka. Min tjej planerar att flytta in i lägenheten. Nu undrar jag om jag borde skriva något samboavtal som förhindrar att bostadsrätten delas/ skrivs över till henne utifall vårt förhållande skulle ta slut. Eller är detta redan implicit? Dvs om vi gör slut, så får jag behålla min bostads som tidigare, utan att behöva betala någon kompensation eller dylikt. Vi är båda barnlösa så rätten till överta en bostad borde inte gälla?
SVAR
Hej!

Att bli sambo är många gånger en stor och viktig händelse i livet. Det är bra att ni tar reda på vad som gäller innan ni blir sambo. Om din tjej flyttar in till dig kommer ni att bli sambo om ni lever i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, deras *samboegendom* delas mellan dem i en *bodelning*.

*Vad som utgör samboegendom* är bostad och bohag, men den måste ha förvärvats för gemensam användning. Det är möjligt för er att avtala att bodelning inte ska ske och att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Avtalet måste vara skriftligt och undertecknat av er men det behöver inte vara bevittnat för att vara giltigt.

Om du bott i din bostadsrätt sedan tre år tillbaka kan det vara svårt att hävda att den införskaffats för att ni skulle bo i den. (Läget kan dock vara annorlunda om det är så att ni var tillsammans redan när du köpte bostadsrätten och hennes inflytt har blivit försenat i tre år pga speciella omständigheter, men jag tolkar din fråga som att så inte är fallet.) Bostadsrätten kommer därför inte att utgöra samboegendom om ni inte avtalar om att den ska utgöra det. Utan avtal kommer bostadsrätten därför inte att ingå i en eventuell bodelning när samboförhållandet upphör.

Om ni inte avtalar om att bostadsrätten ska utgöra samboegendom har din tjej, om samboförhållandet upphör, rätt, enligt *22§ sambolagen*, att överta bostadsrätten _om hon bäst behöver den_ och, eftersom ni inte har några barn tillsammans, _synnerliga skäl_ talar för ett övertagande. Hon måste i så fall _ersätta dig för hela bostadsrättens marknadsvärde_ vid övertagandet. Frågan om hennes rätt att överta bostadsrätten med stöd i 22 § sambolagen prövas av domstol och kan inte avtalas bort.

Hoppas svaret gav dig lite mer klarhet om vad som gäller
Sambolagen kan du läsa här: här

Med vänlig hälsning
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?