Låg inomhustemperatur

Finns det en regel som säger att innetemp. inte får understiga en viss temp. ? I min dotters lägenhet hade hon 14 grader när hon skulle gå o lägga sig igår .

Lawline svarar

Hej, Socialstyrelsens allmänna råd 2005:15 anger som riktvärde på god inomhustemperatur en temperatur på mellan 20 till 24 grader. Är temperaturen lägre än 18 grader eller högre än 26 grader kan det utgöra en sådan sanitär olägenhet som avses i 12:18a 7 st. 2 p. Jordabalken (JB). Enligt 12:18a 1 st. JB kan hyresnämnden, på hyresgästens ansökan, förelägga hyresvärden att vidta åtgärder för att uppnå en godtagbar sanitär standard. I rättsfallet RH 1994:36 förpliktigades hyresvärden att utge skadestånd till hyresgästen på grund av att temperaturen i lägenheten varit för hög och det ansågs utgöra en sanitär olägenhet. Det finns således ingen lagreglerad minimitemperatur, men låg temperatur kan anses vara ett sanitärt förhållande som inte skäligen kan godtas. Ni ska då vända er till hyresnämnden som kan förelägga er hyresvärd att åtgärda problemet. Vänligen,
Josefina BlomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”