Hur gå till väga vid felaktigt faderskap?

2010-02-05 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Jag vore tacksam för ett konkret svar på hur jag går tillväga vid ett faderskap som är felaktigt. Flickan är nu 20 år och både hon och jag vet att jag ej är fadern. Ville tro att hon var mitt barn trots att mamman hade en annan under konceptionstiden, vilket gjorde att jag skrev på faderskapet. Kan jag själv lämna in en stämningsansökan och/eller hur gör jag rent konkret. Tack på förhand
SVAR
Hej!

Ett faderskap upphävs genom en domstols dom. En sådan talan initieras precis som du säger genom att du ansöker om stämning. Vill du att faderskapet ska upphävas ska du _ansöka om stämning mot barnet och yrkar att domstolen ska upphäva faderskapet_. Det blir i så fall en fråga mellan dig och barnet. Det är ni som blir parter i målet. Modern ska emellertid höras som vittne i målet om det kan ske.

Talan ska väckas vid den tingsrätt där barnet har sitt hemvist. På Sveriges domstolars hemsida finns en sökfunktion där du kan ta reda på vilken tingsrätt du ska vända dig till.
Se http://www.domstol.se/templates/DV_Search____156.aspx?tab=postalcode

Barnets samtycke eller medverkan är inte nödvändigt för att starta en process för upphävande av faderskap. Du kan alltså göra det här helt själv, men jag rekommenderar att du tar kontakt med en verksam familjerättsjurist för att vara säker på att allt går rätt till.

Eftersom du skriver att du bekräftat faderskapet genom underskrift utgår jag ifrån att du och barnets mor inte var gifta vid barnets födelse. Därför krävs det att det _visas_ att du inte är far till barnet för att rätten ska upphäva faderskapet. Jag vet inte vilken bevisning som är tillräcklig för att uppnå detta beviskrav men en verksam jurist borde kunna hjälpa dig med det.

Läs mer i föräldrabalken: här . Se särskilt 1:4 st 3 och 3:3 st 2

Med vänlig hälsning
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (375)
2021-12-06 Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest

Alla besvarade frågor (97695)