Hårförlängningar föll av och orsakade håravfall

Hej Jag har en fråga angående en hårförlängning jag gjorde den 9/12 2009 Den kostade 2500 kronor och jag gjorde den hos en utbildad. På kvittot står det "3 månaders garanti att det sitter kvar och borttagning ingår. Nu är det så att jag har nu tappade mer än 10 slingor och den förstörde mitt hår då även mitt eget hår ramlade av.. mitt hår klarade inte av hårförlängningen och jag har fått kala fläckar. Hon som gjorde hårförlängningen var på semester hela januari och hade ingen möjlighet och ta bort förlängningen förän i februari och erbjöd sig att sätta i slingorna igen eller ta bort den då.. Men eftersom att jag inte ville tapp allt hår så var jag dessutom tvungen att betala 1000 kronor för att ta bort på annan salong. Vad har jag för rättigheter i detta fall.. kan jag kräva pengarna tilbaka och skadestånd på att mitt eget hår blivit förstört?

Lawline svarar

Hej! Det finns ingen lag som är direkt tillämplig på frisörstjänster. I sådana lägen kan vissa bestämmelser ur en lag som har ett nära samband med situationen gälla ändå. Detta kallas att lagen tillämpas analogt. Jag utgår i mitt svar från att den frisör du besökt är näringsidkare. Det ligger därför nära till hands att tillämpa konsumenttjänstlagens bestämmelser analogt på ert avtal. Du berättar att delar av hårförlängningen ramlade av inom en avtalad garantitid. Det tyder på att tjänsten inte var utförd i enlighet med avtalet vilket innebär ett avtalsbrott från frisörens sida. I konsumenttjänstlagen kallas sådana avtalsbrott fel i tjänsten och medför rätt till felpåföljder. Exempel på felpåföljder är avhjälpande och skadestånd. Att kräva pengarna tillbaka är ingen felpåföljd i sig men följer av felpåföljden hävning. Den kräver dock att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och att frisören insett eller bort inse detta. Av frågan följer att frisören erbjöd sig att avhjälpa felet vid en senare tidpunkt när du reklamerade. *Frisören har enligt konsumenttjänstlagen rätt att få avhjälpa felet* om du inte har något särskilt skäl för att avvisa erbjudandet. Avhjälpandet ska i så fall ske inom skälig tid och utan kostnad. Tiden fram till avhjälpandet och hur mycket hår som du dittills tappat torde här ha stor betydelse. Det verkar som att du tyckte att saken behövas avhjälpas innan dess och gjorde därför ett s k täckningsköp. Ersättningsskyldighet för utgifter i samband med täckningsköp följer i och för sig av frisörens skadeståndsansvar för fel. Allmänt gäller en princip att *den skadelidande ska försöka begränsa sin skada*. Håravfall utgör en personskada. Det faktum att du höll på att lida en personskada som behövde begränsas tyder på att det var berättigat att göra ett täckningsköp. Alltså - var det väldigt angeläget att du fick felet avhjälpt_ innan_ torde du ha rätt att avvisa frisörens avhjälpandeerbjudande och ha rätt till ersättning för dina utgifter i samband med täckningsköpet. Håravfall utgör som sagt en personskada. Om frisören av oaktsamhet vållat skadan blir han eller hon *ersättningsskyldig på skadeståndsrättslig grund.* Var frisören anställd blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig. Ersättning på den här grunden kräver dock att frisören varit oaktsam. Oaktsamhetsbedömningen är dock många gånger svår att göra varför det kan vara vanskligt att söka ersättning på den här grunden. Det vore dumt av mig att spekulera i utgången av en sådan bedömning eftersom jag inte vet tillräckligt mycket om händelsen. Konsumenttjänstlagen finner du: https://lagen.nu/1985:716. Se särskilt 14, 16, 20, 21 st 2, 23 och 31 st 3-4 §§ Skadeståndslagen finner du: https://lagen.nu/1972:207. Se särskilt 2:1, 3:1 och 5:1 Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo