Likhetsprincipen - bostadsrättsförening

2010-02-01 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Var kan jag hitta lydelsen av den s k likarättsprincipen, med avseende på fördelning av kostnader i en bostads-rättsförening? Tack på förhand
SVAR

Hej!

Bostadsrättslagen hänsvisar i 9 kap. 14 § till lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen). I föreningslagens 7 kap. 16 § stadgas att ”föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.”

I 9kap. 12 § bostadsrättslagen hänvisas till 6 kap föreningslagen. I 6kap. 13 § föreningslagen stadgas att ”styrelsen eller någon annan ställföreträdare får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.”

Frågan om likarättsprincipen eller likhetsprincipen som den också kallas har i bostadsrättsammanhang prövats i några fall.

Exempelvis NJA 1989 s 751 (se https://lagen.nu/dom/nja/1989s751 )

Vänligen

Bo Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1268)
2022-01-20 Ansvar för ventilation i bostadsrätt
2021-12-31 Vad kan man göra om grannarna stör en under natten?
2021-12-30 Överlåtelse av andel i bostadsrätt
2021-12-30 Är springande och hoppande lekande barn i en bostadsrätt ovanför en störning som behöver tålas?

Alla besvarade frågor (98541)