Likhetsprincipen - bostadsrättsförening

Hej! Var kan jag hitta lydelsen av den s k likarättsprincipen, med avseende på fördelning av kostnader i en bostads-rättsförening? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej!

Bostadsrättslagen hänsvisar i 9 kap. 14 § till lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen). I föreningslagens 7 kap. 16 § stadgas att ”föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.”

I 9kap. 12 § bostadsrättslagen hänvisas till 6 kap föreningslagen. I 6kap. 13 § föreningslagen stadgas att ”styrelsen eller någon annan ställföreträdare får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.”

Frågan om likarättsprincipen eller likhetsprincipen som den också kallas har i bostadsrättsammanhang prövats i några fall.

Exempelvis NJA 1989 s 751 (se https://lagen.nu/dom/nja/1989s751 )

Vänligen

Bo OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000