Ska rättegång hållas vid snatteri av något av lågt värde?

FRÅGA
Om man blir tagen för snatteri och det var en engångsförteelse och värdet på det hela är 218 kr ska man då ha domstol. Kostar det inte för mkt för det. och finns det ingen gräns? jag har nu separerat med denne man som blev tagen för det och nu skickas det papper till mig om delgivning och denne stämningsman gå till mina grannar och frågar dom om han bor här. Har dom rätt att göra så? känns lite kränkande.
SVAR
Hej,

Det finns vissa undantag från det vanligaste alternativet, det vill säga att ett brottmål avgörs i domstol. Vid mindre allvarliga brott, som exempelvis snatteri av något av lågt värde kan en åklagare i väldigt ringa fall besluta att inte åtala alls. Om brottet bedöms vara så allvarligt att man i alla fall ska gå vidare med det, kan åklagaren vid ett erkännande från gärningsmannen besluta om ett strafföreläggande, vilket innebär att det inte blir någon rättegång, utan ett straff bestäms direkt och godtas av den misstänkte.

I detta fall verkar det inte som att den som har snattat har erkänt och åklagaren verkar ha bedömt att åtal ska väckas och rättegång ska hållas. Då gäller samma regler som hade gällt om något av högre värde hade stulits. Därför ska delgivning ske och flera försök göras, eftersom mannen som har snattat håller sig borta från delgivning. Det kan sluta med att rättegången hålls i hans frånvaro om han inte dyker upp.

Med vänlig hälsning,
Linn Ahlvik Börjesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (743)
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?
2021-11-12 Gränsdragningen mellan försök till ringa stöld och försök till stöld
2021-11-05 OAVSIKTLIG STÖLD

Alla besvarade frågor (97307)