Samboavtal - skydd för en sambos investeringar

FRÅGA
Jag och min sambo har köpt hus och nu ska köpekontrakt skrivas. Jag säljer min bostadsrätt och lägger in ca 1 miljon i vårt nya hus vilke innebär att jag står för kontantinsatsen, lagfart, pantbrevskostnad, besiktningskostnad och renoveringar. Han lägger inte in någonting. Vi vill dela lika på lånen men inser att jag måste ha större äganderätt i huset? Hur skyddar jag mina investerade pengar så jag får igen dem vid en eventuell separation?
SVAR
För att skydda den överskjutande del som du investerat i huset krävs att ni skriver ett så kallat samboavtal (enligt 9§ Sambolagen, se här).

Det förhåller sig nämligen så att då huset förvärvas för er gemensamma användning blir det därigenom så kallad ”samboegendom” vilken enligt utgångspunkten ska delas lika mellan er vid en eventuell senare separation, och detta oavsett vem som stått för betalningen vid köpet (3§ resp 12-14§§ Sambolagen, se här).
I praktiken spelar det vid ett upphörande av förhållandet, alltså ingen roll vem som är den egentlige ägaren till bostaden och bohaget, så länge detta ”anskaffats för gemensamt bruk”.
Vill ni således inte att nämnda likadelning ska ske och att ”din miljon” ska undantas från en eventuell framtida bodelning er emellan, ska ni upprätta ett skriftligt avtal där ni uttryckligen anger detta, och som sedan undertecknas av er båda (9§ Sambolagen, se här). På så sätt har du skyddat din investering.

Vänliga Hälsningar

Carl-Henrik Brännberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?