Strikt ansvar för hund

om jag skulle gå med min hund i koppel och en lös katt går fram till min hund och hunden hugger.. vad blir min skyldighet?

Lawline svarar

Hej, enligt 19§ lagen om tillsyn över hundar och katter, https://lagen.nu/2007:1150#P19S1, är ägaren strikt ansvarig för sin hund, vilket betyder att man är ansvarig för all skada hunden orsakar oavsett om man är vållande eller inte. Med andra ord spelar det faktum att hunden är kopplad ingen roll, som ägare kommer man ändå bli skadeståndsansvarig mot kattens ägare. Skada på husdjur utgör en sakskada vilket regleras i 5 kap 7§ Skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207#K5P7S1. Skadeståndet omfattar ersättning för egendomens värde eller reparationskostnad, värdeminskning, annan kostnad som följt av skadan samt inkomstförlust. Som huvudregel har man rätt att ersätta egendomen eller betala för reparationen beroende på vilket som är förmånligast, men eftersom ett husdjur intar något av en särställning jämfört med annan, ej levande, egendom har Högsta domstolen i NJA 2001 s.65 I, https://lagen.nu/dom/nja/2001s65, slagit fast att ägaren har rätt att få ersättning för rimliga vårdkostnader vilka kan överstiger kostnaden för en ny katt. Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”