Försök till snatteri vid självscanning?

FRÅGA
Hej! En gång när jag handlade med självscanning, blev jag störd av ett nödsamtal på telefon och har inte scannat de sista varorna, som jag tog under samtalet. _Jag var på väg att ta en annan scanner för att scanna in de varorna och betala för dem_, när jag greps av en vakt. Han tog mig till deras rum, där jag förklarade situationen, men han tänkte ändå att jag ljög, och sa att de tänker anmäla (handlar om högst 300-350 kr). Nu är det mer än 2 månader och ingenting har hänt. Hur lång tid brukar det ta innan polisen hör av sig i sådana fal?
SVAR
Hej!

Att bli anklagad för att ha begått ett brott är aldrig en trevlig upplevelse oavsett om anklagelserna är berättigade eller inte.

Tillgrepp av saker till ett så lågt värde som 350 kronor gör att det är fråga om snatteri och inte stöld. Innan ett brott är fullbordat kan det bli fråga om ansvar kan utkrävas för försök till brott. Försök till stöld är straffbart men inte försök till snatteri. Det är därför avgörande om tillgreppet fullbordats eller inte.

I självbetjäningsbutiker anses ett tillgrepp av något av butikens varor fullbordat när kunden passerat en kassaspärr utan att ha visa upp eller betala för varorna. Se t ex Svea Hovrätts avgörande RH 2007:10 här.

Jag är osäker på om jag förstått händelseförloppet rätt. I svaret utgår jag från mina tidigare iakttagelser av självbetjäningsbutikers utformning.

Erfarenhetsmässigt brukar scanningsapparater som kunderna får använda vara placerade strax innan ingången till butiken och kan därför inte kommas åt utan att först passera ut från butiken genom en kassaspärr. Det följer inte av frågan varför du behövde ha en annan scanner än den du använt dittills under handlingen. Det som har betydelse var om du passerat någon betalstation med varor utan att redovisa för dem. Om du lämnade dina varor inne i butiken och gick för att hämta en ny scanningsapparat är förfarandet inte brottsligt.

Polisens handläggningstid i sådana här ärenden kan tyvärr bli ganska lång, upptill flera månader.

Med vänlig hälsning
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (745)
2021-12-02 Hur mycket kan jag få i böter om jag snattat för under 50 kr?
2021-12-01 Påföljder för unga vid snatteri och försök till snatteri
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?

Alla besvarade frågor (97695)