Lagfartskostnad

FRÅGA
Min sambo äger en fastighet där jag skall köpa in mig. Kommer jag då att få betala lagfartskostnad på min del trots att han redan har betalat lagfarten tidigare? Om det är ja på den frågan, finns det något sätt att slippa betala den? Vad händer om vi istället gifter oss?
SVAR
Hej

Om du köper in dig i din sambos fastighet innebär det att du förvärvar en del av fastigheten och därmed har du också en plikt att söka lagfart enligt 20 kap 1 § Jordabalken. Som du redan konstaterat innebär en beviljad lagfart en kostnad eftersom du får betala 825 kr för lagfarten samt en stämpelskatt på 1,5 % av fastighetens värde (beräknas på det högsta värdet av köpeskillingen eller förra årets taxeringsvärde).
Ett sätt att undslippa kostnaden som stämpelskatten innebär är att din partner istället skänker en del av fastigheten till dig. Om du förvärvar en del av fastigheten genom gåva måste du visserligen fortfarande ansöka om lagfart, men du slipper att betala stämpelskatt.

Så länge ni är sambos är det förstås svårt att ur ett rent ekonomiskt perspektiv motivera varför din partner skulle skänka bort en del av sin fastighet. Om ni däremot är gifta blir situationen en annan eftersom ni vid en eventuell bodelning i anledning av skilsmässa ändå som huvudregel kommer att dela lika på de tillgångar som återstår efter att avdrag gjorts för era respektive skulder.

Såväl vid köp som vid gåva krävs att man följer formkraven i 4 kap 1 § Jordabalken som bl.a. innebär att avtalet skall vara skriftligt. I båda fallen måste man som jag tidigare nämnt ansöka om lagfart. Om ni gifter är det emellertid viktigt att komma ihåg att det finns ytterliggare regler i Äktenskapsbalken att ta hänsyn till vid ett gåvoavtal, exempelvis att gåvoavtalet skall registreras vid tingsrätten.


Med vänliga hälsningar,
Elias Himsel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (254)
2020-09-21 Hur lång uppsägningsstid har man när man hyr lokal på obestömd tid?
2020-09-19 Vem ska betala låssmed i hyreslägenhet?
2020-09-12 Vem äger en fastighet?
2020-09-11 Formkrav vid köp av fast egendom

Alla besvarade frågor (84316)