Bostadsrättsförenings skadeståndsansvar och förälders tillsynsplikt

2010-01-29 i Strikt ansvar
FRÅGA
Hej, bostadsrättsföreningen har glömt en spann med olja i vår rabatt och nu blev min dotters skor förstörda då hon kom åt kanten av rabatten där oljespill finns. Föreningen vägrar nu betala de 300 kr för nya skor för de säger att jag har tillsynsskydd för mitt barn (barnet är 12 månader det hon gjorde var att hon stod vid kanten utanför rabatten). Är detta korrekt av föreningen?
SVAR
Hej,
Fastighetsägare ansvarar generellt för att fastigheten är en säker plats inte bara för boende utan även för andra. Exempelvis ska fastighetsägare se till att snöröjning sker för att slippa skadeståndsansvar. Detta torde innebära att din bostadsrättsförening också ansvarar för att farliga ämnen inte lämnas framme på öppen plats. Du kan därmed kräva ersättning för sakskada enligt Skadeståndslagen. Se här. Att bostadsrättsföreningen hänvisar till din tillsynsplikt som förälder är fel eftersom tillsynsplikten i Skadeståndslagens mening endast avser de fall då barnet orsakar skada och alltså inte då barnet lider skada.

Lycka till!
Vänliga hälsningar,

Sandra Helgadottir Ingolfsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?