Bostadsrättsförenings skadeståndsansvar och förälders tillsynsplikt

Hej, bostadsrättsföreningen har glömt en spann med olja i vår rabatt och nu blev min dotters skor förstörda då hon kom åt kanten av rabatten där oljespill finns. Föreningen vägrar nu betala de 300 kr för nya skor för de säger att jag har tillsynsskydd för mitt barn (barnet är 12 månader det hon gjorde var att hon stod vid kanten utanför rabatten). Är detta korrekt av föreningen?

Lawline svarar

Hej, Fastighetsägare ansvarar generellt för att fastigheten är en säker plats inte bara för boende utan även för andra. Exempelvis ska fastighetsägare se till att snöröjning sker för att slippa skadeståndsansvar. Detta torde innebära att din bostadsrättsförening också ansvarar för att farliga ämnen inte lämnas framme på öppen plats. Du kan därmed kräva ersättning för sakskada enligt Skadeståndslagen. Se https://lagen.nu/1972:207. Att bostadsrättsföreningen hänvisar till din tillsynsplikt som förälder är fel eftersom tillsynsplikten i Skadeståndslagens mening endast avser de fall då barnet orsakar skada och alltså inte då barnet lider skada. Lycka till! Vänliga hälsningar,
Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Strikt ansvar? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000