FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv27/01/2010

Förskott på arv

om jag har lånat pengar av min mor medans hon var i livet , kan mina syskon då kräva mig på dessa pengar nu när mamma har dött eller har jag lika stor rätt att ärva mamma som de andra , eller hur funkar det?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! Av 2 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1 , framgår att närmsta arvingar vid frånfälle är den avlidnes bröstarvingar. I detta fall är det du och dina syskon. Bröstarvingarna skall var och en ta lika stor del av arvet. I 6 kap. 1 § Ärvdabalken finns dock ett undantag till denna huvudregel. Här anges nämligen att allt arvlåtaren under sin livstid gett till sina bröstarvingar skall avräknas som förskott från respektive arvslott. Detta betyder att det pengalån du fått av din mor kommer att avräknas från din arvslott. Efter denna avräkning gjorts har du dock samma rätt till arv som dina syskon har. Nämnas kan även att i det fall lånet du fått av din mor överstiger din arvslott kommer inga krav på återbäring att uppstå. Vänliga hälsningar,
Ulrika LundgrenRådgivare