Inskränkning av en bröstarvinges laglott

Min man och jag har inga gemensamma barn, men barn från tidigare äktenskap.När någon av oss dör, har då respektive barn laglig rätt att utkräva sin laglott(50%) av vårt samlade värde.Eller kan vi genom testamente villkåra att den efterlevande skall \\\"sitta i orubbat bo\\\"

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! En bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott. Detta framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1 . Rätten att få ut sin laglott gäller oavsett vad som är förordnat i ett eventuellt testamente. Ett villkor om att den efterlevande maken skall sitta i orubbat bo blir därmed verkningslöst. Inskränker ett testamente på en bröstarvinges laglott kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin andel av arvet. Detta sker genom att en klandertalan förs. Väljer bröstarvingen att inte föra en klandertalan inom sex månader från det att denne delgivits testamentets innehåll förlorar bröstarvingen sin rätt till laglott. Av 3 kap. 9 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1 , framgår att en bröstarvinge frivilligt kan avstå sitt arv till förmån för efterlevande make. Görs detta har bröstarvingen rätt att ta del av den efterlevande makens bo då denne sedan avlider. Vänliga hälsningar,
Ulrika LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000