Inskränkning av en bröstarvinges laglott

Min man och jag har inga gemensamma barn, men barn från tidigare äktenskap.När någon av oss dör, har då respektive barn laglig rätt att utkräva sin laglott(50%) av vårt samlade värde.Eller kan vi genom testamente villkåra att den efterlevande skall \\\"sitta i orubbat bo\\\"

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! En bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott. Detta framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1 . Rätten att få ut sin laglott gäller oavsett vad som är förordnat i ett eventuellt testamente. Ett villkor om att den efterlevande maken skall sitta i orubbat bo blir därmed verkningslöst. Inskränker ett testamente på en bröstarvinges laglott kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin andel av arvet. Detta sker genom att en klandertalan förs. Väljer bröstarvingen att inte föra en klandertalan inom sex månader från det att denne delgivits testamentets innehåll förlorar bröstarvingen sin rätt till laglott. Av 3 kap. 9 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1 , framgår att en bröstarvinge frivilligt kan avstå sitt arv till förmån för efterlevande make. Görs detta har bröstarvingen rätt att ta del av den efterlevande makens bo då denne sedan avlider. Vänliga hälsningar,
Ulrika LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”