Bostadsrättsförenings möjlighet att neka medlemskap

2010-01-27 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vilken möjlighet har bostadsrättsföreningen att neka någon att flytta in? Kan han genom att, med ett skäl som har täckning i stadgarna, neka personen att bli medlem i bostadsrättsföreningen? Kan föreningen hindra en bostadsrättsinnehavare att sälja till viss person?
SVAR
Hej,

i mitt svar utgår jag ifrån att det inte rör sig om ett företag (en juridisk person) som söker medlemskap och att bostadsrätten inte säljs tvångsvis på grund av utmätning (exekutiv försäljning).

När bostadsrättsföreningens styrelse antar en medlem ska de iaktta föreningens stadgar (Bostadsrättslagen, BRL 2:1). Uppfyller sökanden inte kraven i stadgarna är detta en grund för att neka inträda i föreningen (BRL 2:3). Stadgarna får däremot inte se ut hur som helst. Vissa krav är utan verkan och får inte åberopas som skäl att neka någon inträde. Konkreta krav som inte kan göras gällande är till exempel krav på visst medborgarskap, viss inkomst eller förmögenhet. En bestämmelse att någon annan än bostadsrättshavaren får avgöra vem som ska ta över bostadsrätten är också utan verkan (BRL 2:2). Alltså är det innehavaren som ska välja vem den vill överlåta (sälja/byta/ge bort) sin bostadsrätt till.

Utöver dessa konkreta begränsningar för vad som får utgöra stadgar finns även ett förbud mot att stadgarna i övrigt är ”oskäliga” (BRL 2:2). I förarbetet nämns villkor som till exempel viss etnisk tillhörighet eller medlemskap i någon annan organisation som har en klart artskild verksamhet till exempel en aktiespararklubb (Prop. 1990/91:92 s 161). Den sökanden ska dock kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot föreningen, med andra ord kunna betala avgiften.

Skulle den sökande inte bli godkänd finns det möjlighet att överklaga beslutet till hyresnämnden inom en månad ifrån den dag sökanden tog emot beslutet (BRL 2:10). Skulle det visa sig att personen nekats på grund av godtagbara skäl är överlåtelsen av bostadsrätten ogiltig (BRL 6:5).

Kort sagt, en bostadsrättsförenings styrelse kan neka en sökande medlemskap med stöd av stadgarna under förutsättningen att dessa är tillåtna. Beslutet kan dock tas upp till prövning av hyresnämnden.

mvh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1267)
2021-12-31 Vad kan man göra om grannarna stör en under natten?
2021-12-30 Överlåtelse av andel i bostadsrätt
2021-12-30 Är springande och hoppande lekande barn i en bostadsrätt ovanför en störning som behöver tålas?
2021-12-29 Bostadsrättshavares rätt att använda eluttag på byggnaden

Alla besvarade frågor (98481)