Hur sambo kan få arvsrätt

min bror o jag har ett företag ihop. han gift jag sambo. måste jag gifta mig för att min sambo får min del av företaget om jag går bort. vad jag vet så får jag lösa ut broderns fru om han går bort tack på förhand

Lawline svarar

Hej,

Till skillnad från makar, saknar sambor arvsrätt efter varandra. När ett samboförhållande upphör omfattar en eventuell bodelning endast bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. En sambos affärsrörelse kan alltså inte övertas, 3 och 8 §§ sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376. 

Om man som sambor vill ärva varandra, men inte ingå äktenskap, är lösningen att upprätta ett inbördes testamente där man testamenterar till förmån för varandra. Finns gemensamma barn får de, liksom när det rör makar, vänta på sitt arv (laglott kan dock tas ut direkt, även särkullbarn har rätt till sin laglott). Om man vill låta sin sambo ärva endast viss egendom, i detta fall företaget, föreskrivs även detta lämpligen genom testamente. 

Genom testamente föreskriver man vem som ska ha rätt till viss egendom efter testators död och med vilken rätt egendomen ska tillfalla testamentstagaren, vanligen med full äganderätt eller fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär rätt till efterarv för övriga arvtagare (normalt släkten), och en begränsning för testamentstagaren att själv förfoga över arvet efter den först avlidne sambon genom testamente. Detta betyder att den efterlevande sambon hindras från att testamentera bort arvet efter den först avlidne. Man kan återkalla eller ändra ett testamente. 

Du löser enklast ut broderns fru genom att köpa hennes andel av företaget. 

Med vänlig hälsning

Nathalie MiskinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning