Fördelning av kostnader på samägd fastighet

FRÅGA
Jag äger tillsammans med min före detta sambo ett fritidshus som jag reparerat och byggt till + att jag uppfört 3 andra byggnader på tomten. Jag har bekostat detta för min sambo ville inte vara med och betala. "du får ta ur egen börs" var alltid hennes kommentar. Nu har vi separerat och hon kräver hälften försäljningssumman när vi säljer. Kan det vara rätt? Borde inte jag få tillgodoräkna mig de kostnader som jag haft? Tacksam för svar.
SVAR
Hej,

vid en sambodelning ska bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk delas lika mellan samborna. Det räcker med att någon av samborna begär detta inom ett år från från förhållandets upphörande för att en sådan ska genomföras.

Fast egendom som någon av samborna äger omfattas av begreppet bostad under förutsättning att byggnaden på egendomen innehas huvudsakligen för ändamålet att vara sambornas gemensamma hem (SamboL 5 §, se även 7 § som utesluter egendom som huvudsakligen använts för fritidsändamål). Om jag tolkar din situation rätt är detta ett fritidshus som inte använts som bostad och i den meningen faller den inte inom tillämpningsområdet för sambolagen. Den ska därmed inte omfattas av sambodelningen.

Istället kan fastigheten behandlas så som en samäganderätt i fast egendom. Bestämmelser härom finns i Lag (1904:48 s 1) om samäganderätt. Om inget annat sägs, till exempel i fastighetsregistret, äger parterna lika del i egendomen (1 §). Vid såväl förfogande över egendomen (försäljning och pantsättning) som förvaltning (vård) krävs i regel samtycke från samtliga ägare (2 §). Enbart det förhållandet att du stått för kostnaden bör inte medföra att samtycke till reparationerna i sig saknas.

En kostnad som delägare haft för förvaltning av egendomen fördelas proportionellt i förhållande till andelarna (15 §). Alltså bör kostnader för reparationer som är nödvändiga för bevarandet av byggnaderna delas mellan er. Vad gäller uppförandet av ytterligare byggnader bör inte den kostnaden falla inom begreppet förvaltning varför denna kostnad inte kan fördelas mellan er.

mvh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?