krävs formkrav för gåvobrev för att undantas förskott på arv?

Fick pengar i gåva av min förälder 2006,gåvobrev upprättades med bla att gåvan ej skulle vara förskott på arv,underskrivet av båda men inte bevittnat ! Nu är föräldern död sedan en tid och bouppteckningen är gjord ! Är gåvobrevet giltigt,vad gäller ?

Lawline svarar

Hej! Det som du undrar över är med andra ord om det krävs några speciella formkrav för ett gåvobrev för att det ska kunna bevisa att gåvan skall vara undantagen arvsreglerna. Det blir här inte aktuellt att se till gåvolagens bestämmelser eftersom denna lag mest riktar in sig på gåvan och dess fullbordande. Här råder inget tvivel om att det föreligger en gåva och det man därmed få kolla upp är om arvsreglerna i ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637) ställer upp några särskilda krav. Tillämplig bestämmelse blir 6 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). Denna bestämmelse säger att gåva som givits till bröstarvinge (dig) skall avräknas som förskott på arv om inte annat har föreskrivits eller, med hänsyn till omständigheterna vid gåvotillfället, kan antas ha varit avsett. Ett gåvobrev som tydligt anger att gåvan inte skulle omfattas av arvet räcker gott och väl för att det kravet ska anses uppfyllt. Det ska här poängteras att det inte finns några formkrav för hur denna vilja ska anges (gåvobrevets utformande). Därmed behöver inte någon bevittning av gåvobrevet har skett för det ska vara giltigt. med vänlig hälsning
Daniel Jessen-WinboRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning