Halvsyskonbarns arvsrätt

2010-01-22 i Efterarv
FRÅGA
Hej Min man har halvsyskonbarn ska de ärva när vi dör? har de någon rätt?
SVAR

Hej, 

Halvsyskonbarn har arvsrätt. Syskon hör till andra arvsklassen. Arvet tillfaller syskonen först om varken barn, barnbarn eller någon av föräldrarna till arvlåtaren är i livet. Om ett syskon inte lever, tillfaller arvet syskonbarnen. Halvsyskon behandlas enligt reglerna om arv på samma sätt som helsyskon. Halvsyskon får del i den arvslott som skulle ha tillfallit den med arvlåtaren gemensamma föräldern, 2 kap 2 § 2-3 stycket ärvdabalken, se här

Om arvlåtaren vid sin död är gift, tillfaller arvet i regel den efterlevande maken. Syskon samt syskonbarn har tillsammans med barn, barnbarn och föräldrar till arvlåtaren rätt till efterarv. Detta innebär att arvet efter den först avlidne maken fördelas först efter den efterlevande makens död, 3 kap 2 § ärvdabalken, se här. Arvet fördelas i ovan angiven ordning. 

Det är inte tillåtet för den efterlevande maken att genom testamente förfoga över den egendom som ska tillfalla den först avlidne makens arvingar. Detta innebär att om din make inte vill att halvsyskonbarnen ska ärva honom, måste han, för att försäkra sig om att detta inte sker, under sin livstid upphäva deras arvsrätt genom testamente. 

Det kan vara klokt att ha i åtanke att om det inte finns någon arvinge eller testamentstagare efter en avliden person, tillfaller arvet Allmänna arvsfonden, 5 kap 1 § ärvdabalken, se här

Med vänlig hälsning

Natalie
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (815)
2021-11-30 Vem ärver vårt hus i Spanien?
2021-11-30 Har ett halvsyskon rätt till efterarv?
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?

Alla besvarade frågor (97694)