Skattekonsekvenser vid överlåtelse av fastighet

Hej! Vi är tre syskon som ärvt en fritidsfastighet av våra föräldrar som nu är bortgångna. Vi äger en tredjedel var i fastigheten. Jag skall nu köpa ut mina två syskon och vi är överens om ett försäljningsvärde under taxeringsvärdet, men hur ser skattemyndigheten på detta. Är det möjligt att sälja under taxeringsvärdet? Vilket ingångsvärde (inköpsvärde ) skall mina syskon använda sig av när de deklarerar fastighetsförsäljningen nästa år. Är det mina föräldrars inköpspris 1960 och använder man sig då av en tredjedel var, vilket innebär att en tredjedel av värdet ligger kvar som jag kan utnyttja den dagen jag säljer. Hur ser man på detta? Är det något annat man behöver tänka på?

Lawline svarar

Hej, Till att börja med anses du och dina syskon ha förvärvat fastigheten till det pris som dina föräldrar köpte fastigheten för. Det är detta inköpspris som ska ligga till grund för en kapitalvinstberäkning enligt 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen (IL), se https://lagen.nu/1999:1229. Även andra kostnader som ingår i omkostnadsbeloppet ”övertas” av arvlåtaren, alltså avdragsgilla förbättringsutgifter enligt 44 kap. 12-13 §§ samt 45 kap. 11-12 §§ IL, se https://lagen.nu/1999:1229. Vid överlåtelse av fastigheter tillämpas den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Om fastighet säljs till ett pris som understiger taxeringsvärdet anses detta vara en gåva. De skattemässiga effekterna blir alltså desamma som om fastigheten skänks bort. Detta innebär att om dina syskon säljer fastigheten till dig för ett pris som understiger taxeringsvärdet anses hela överlåtelsen vara en gåva. Detta leder till att du som mottagare inträder i givarnas skattemässiga situation, precis som vid arvet, enligt 44 kap. 21 § IL, se https://lagen.nu/1999:1229. Vid överlåtelse som klassificeras som gåva uppkommer ingen skattepliktig vinst för givarna. För dig som mottagare är den enda innebörden att du som sagt inträder i givarnas skattemässiga situation vilket alltså kommer påverka kapitalvinstberäkningen vid en eventuell framtida försäljning. I ditt fall kommer omkostnadsbeloppet som ska ligga till grund för kapitalvinstberäkningen utgöras av dina föräldrars anskaffningsvärde samt avdragsgilla förbättringsutgifter. Med vänliga hälsningar
Maria HolmeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”