Överklagan av förvaltningsbeslut

Om en domstol bifaller klagandes yrkande, kan det överklagade förvaltningsbeslutet ändras?

Lawline svarar

Hej, En myndighets beslut överklagas vanligen till den lägsta instansen inom förvaltningsdomstolarna, länsrätt. Länsrätten kan då ändra myndighetsbeslutet. Förfarandet kallas förvaltningsbesvär och regleras i Förvaltningsprocesslagen, Förvaltningslagen samt speciallagar som rör det specifika området. En kommuns eller landstings beslut kan också överklagas. Till skillnad från myndighetsbeslut kan länsrätten endast pröva lagligheten av ett beslut, inte lämpligheten. Till följd av detta kan länsrättens utslag endast innebära att kommunalbeslutet/landstingsbeslutet upphävs om det inte fattats i behörig ordning. Länsrätten kan inte ändra beslutets innehåll. Länsrätten prövar bara om de formella reglerna kring beslutsfattandet följts. Förfarandet kallas kommunalbesvär och reglernas i 10 kap. Kommunallagen, se https://lagen.nu/1991:900#K10. Med vänliga hälsningar
Maria HolmeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”