FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt21/01/2010

Överklagan av förvaltningsbeslut

Om en domstol bifaller klagandes yrkande, kan det överklagade förvaltningsbeslutet ändras?

Lawline svarar

Hej, En myndighets beslut överklagas vanligen till den lägsta instansen inom förvaltningsdomstolarna, länsrätt. Länsrätten kan då ändra myndighetsbeslutet. Förfarandet kallas förvaltningsbesvär och regleras i Förvaltningsprocesslagen, Förvaltningslagen samt speciallagar som rör det specifika området. En kommuns eller landstings beslut kan också överklagas. Till skillnad från myndighetsbeslut kan länsrätten endast pröva lagligheten av ett beslut, inte lämpligheten. Till följd av detta kan länsrättens utslag endast innebära att kommunalbeslutet/landstingsbeslutet upphävs om det inte fattats i behörig ordning. Länsrätten kan inte ändra beslutets innehåll. Länsrätten prövar bara om de formella reglerna kring beslutsfattandet följts. Förfarandet kallas kommunalbesvär och reglernas i 10 kap. Kommunallagen, se https://lagen.nu/1991:900#K10. Med vänliga hälsningar
Maria HolmeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?