FrågaFASTIGHETSRÄTTKöp och hyra av fastighet21/01/2010

Dåligt vatten i köpt fastighet

Hej. Jag köpte ett hus med tillträde 1 juli 2009. Vattenprover finns från flera år, tjänliga fast med anmärkning. När hösten/vintern nu kom, så började vattnet att lukta skunk. Vid samtal med föregående ägare visade det sig att det gör det varje år... Så de drack inte vattnet. Är detta något jag kan gå vidare med?

Lawline svarar

Hej, Vid fel i fast egendom så är huvudregeln att det föreligger fel om inte fastigheten stämmer överens enligt avtalet eller vad köparen med fog kunnat förutsätta enligt jordabalken 4 kap 19 § (JB 4:19). Undersökningsplikten är dock långtgående och åvilar köparen. Det handlar då om vad du som köpare borde ha upptäckt enligt JB 4:19. Undersökningspliken påverkas dock av uttalanden från säljarens sida, om ett försäkrande om att vattnet var av god drickbar kvalité förelåg skulle undersökningspliken kunna förfalla. Att det hade utförts vattenprover med resultatet "tjänligt fast med anmärkning" torde enligt mitt vetande inte vara en försäkran av den typen att den långt gående undersökningsplikten förföll. I rättsfallet NJA 1978 s. 301 utfäste köparen att vattnet var "friskt och kallt", HD ansåg inte att det var en utfästelse som befriade köparen från sin undersökningsplikt. Om ni gå vidare med fallet rekomenderar jag att ni tar kontakt med en verksam jurist som kan väga in alla aspekter i fallet. Jordabalken finner ni https://lagen.nu/1970:994
Ivar NäslundRådgivare