Kapitalvinstbeskattning av fastighet vid överlåtelse genom gåva

Hej. Jag är en av tre sysskon och vi har vår far i livet. Men han är 85 år gammal och svårt dement och bor därför på ett hem. Far äger fortfarande huset där han och min nu bortgångna mor bodde. Min ena syster är nu bosatt i fars hus och hon önskar bo kvar där. Frågan är hur gör vi för att minimera reavinst skatt osv. Vår tanke är att far skänker huset till min syster som sedan får ”lösa ut” oss med skillnaden mellan huset värde idag minus befintligt lån delat på tre. Marknadsvärde på huset ca 1.300 000 kr minus lån 700 000 kr = 600 000 kr / 3 = 200 000 kr / pers. Hur genomför vi detta på bästa sätt utan att drabbas av reavinst skatt (huset köptes för ca 15 år sedan för 600 000 kr) och att hon som bor kvar inte drabbas av stora kostnader? Hoppas ni har någon idé om detta. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej Bo, Jag förstår din fråga som att ni vill minimera reavinsten för ögonblicket och jag kommer svara utifrån skattelagstiftningen. Det är många regler som aktualiseras i framtiden genom arvsskiftet, t.ex. förskott på arv, men då ni ej frågar om detta så begränsar jag svaret till att behandla kapitalvinsten. Det ni kan göra är att, precis som du skriver, låta er far ge fastigheten i gåva till din ena syster. Det som kommer ske då är att din syster försätts i samma skattemässiga situation som er far. Detta betyder att hennes anskaffningsvärde för fastigheten automatiskt blir detsamma som er fars, det vill säga 600 000k kr, se 44:21 Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229#K44). Din syster kommer således ej beskattas för någon kapitalvinst vid överlåtelsetidpunkten (om överlåtes genom gåva) utan först vid en framtida försäljning. Ni kan själva bestämma om "utlösensumman". Det du och din andra syster får ska ni ta upp som intäkt i inkomstslaget kapital, se 42:1 Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229#K42). Hoppas jag förstod din fråga korrekt och att svaret hjälper er. Lycka till!
Jennie SvenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo