FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott20/01/2010

Narkotikabrott

Hej, Jag åkte fast för narkotika innehav för 0.29g kokain och har ett tidigare dom där jag hade 1g MDMA detta var ca 2 år sen. vad kan jag vänta mig för dom på detta ?

Lawline svarar

Hej! Högsta Domstolen har bland annat i domen NJA 2008 s. 653 ansett att vid mindre mängder narkotika straffvärdesbedömningen sker med hjälp av schabloner. Högsta Domstolen har klargjort att innehav av kokain under 0.6 gram normalt skall klassas som ringa narkotikabrott och bestraffas med böter. Enligt Narkotikastrafflagens 2 § (https://lagen.nu/1968:64) skall för ringa narkotikabrott dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Det normala i dessa fall är att böter utdöms, som exempel kan nämnas att Hovrätten i fallet RH 1994:54 dömdes för ett litet innehav av heroin till 40 dagsböter. Det följer dock av Brottsbalken 29:4 vid straffmätningen skall ta i beaktande om den tilltalade tidigare dömts för brott, då du har det kan detta leda till högre böter. Lycka till! MVH Tobias
Tobias AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?