Bodelning för efterlevande sambo

FRÅGA
Min sambo har nyligen avlidit. Mina barn vill att jag skall ha fri förfoganderätt till hus och lösöre (som om vi var gifta). Hur löser man detta?
SVAR
Hej!

En efterlevande sambo har inte någon arvsrätt efter den döde. En efterlevande sambo kan dock få egendom efter den döde genom testamente. Det finns däremot en rätt för den efterlevande sambon att begära bodelning. I bodelningen ska samboegendomen ingå, denna utgör av gemensam bostad och bohag. Förutsatt att den är införskaffad för gemensamt bruk. Vem som betalat den spelar inte någon roll utan det som är relevant är avsikten att den skulle användas tillsammans. Samboegendom stadgas i 3-7 §§ sambolagen. Se här . Vid bodelning fördelas samboegendomen lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet. Du som efterlevande sambo har möjlighet att begära att få den gemensamma bostaden och bohaget på din lott. Det krävs dock att detta är skäligt och att dödsboet ersätts för den halva som tillkommer dem (16, 18 §§ sambolagen).

Skulle bostaden inte utgöra samboegendom, till exempel för att den inte införskaffats för gemensamt bruk, så finns det en möjlighet för dig som efterlevande sambo att ta över en bostadsrätt eller hyresrätt. 22§ sambolagen. Även här ska det anses skäligt och dödsboet ska få ersättning för bostadens värde.

Vänligen
Bo Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2967)
2021-07-31 Bil utgör inte samboegendom - ej föremål för bodelning
2021-07-31 Bodelning av samboegendom
2021-07-31 Utgör ett nybygge på en tomt samboegendom?
2021-07-31 Vad ska ingå i ett samboavtal?

Alla besvarade frågor (94568)