Skadestånd vid vattenskada på hyresrätt

Vad har jag som hyresgäst för rättigheter samt möjlihet till ev, skadestånd. Vid vattenskada som visar sig vara hyresvärdens fel. På grund av att dom stänger av värmen i en tom grannlägenhet som i sin tur leder till att en kran fryser sönder. Samt så vill inte mitt försäkringsbolag hjälpa mig på grund av att skadan inträffade innan jag tecknade hemförsäkringen.

Lawline svarar

Hej, Tillämplig lag på ett hyresavtal är den så kallade hyreslagen som finns i 12 kapitlet Jordabalken, nedan kallad HL. Enligt 16 § HL kan ett antal förpliktelser och påföljder åläggas en hyresvärd vid skada på lägenhet som uppkommit under hyrestiden. Dessa påföljder finns uppräknade i 11 § HL,https://lagen.nu/1970:994#K12P11S1 En förutsättning för att dessa påföljder skall bli aktuella är att du inte är ansvarig samt att bristen på lägenheten (vattenskadan i detta fallet) har medfört ett verkligt hinder i hyresrätten. De påföljder som kan komma ifråga vid brist i lägenhet är: 1, Självhälp, dvs att du bekostar upprustning av lägnheten som hyresvärden sen får betala. En förutsättning för detta är att du givit din hyresvärd chansen att själv ombesörja åtgärden. 2, Rätt till uppsägning i förtid, om vattenskadan väsentligen hindrar ditt utövande av hyresrätten kan du om din hyresvärd ej åtgärdar problemet säga upp avtalet med omedelbar verkan, se https://lagen.nu/1970:994#K12P6S1 3, Rätt til nedsättning av hyran, för den tid lägenheten är i bristfälligt skick och hinder i hyresrätten föreligger. Hyresväredens ansvar är här strikt och rätt till skälig kostnadsnedsättning föreligger under forutsättning att det inte är du som orsakat skadan. 4, Rätt till skadestånd, du kan dessutom göra anspråk på ersättning av den skada du lider. För rätt till ersättning krävs att du kan styrka att du lidit skada samt att skadan orsakats av hyresvärdens försumlighet. 5, Åtgärdsföreläggande, du kan kräva att hyresvärden skall reparera uppkommen skada. Att du utnyttjar din rätt att kräva en viss påföljd hindrar inte att de andra även kan tillämpas, till exempel åtgärdsföreläggande tillsammans med nedsättning av hyra. Slutsatsen är att om du kan visa att du lidit skada samt att hyresvärden varit försumlig så har du enligt hyreslagen rätt till ersättning. Tvister som den här skall prövas i tingsrätt men lokal hyresnämnd medlar ofta mellan hyresgäster och hyresvärdar för att åstadkomma en förlikning, vilket ofta är den smidigaste lösningen. Hoppas du har fått svar på din fråga Med vänliga hälsningar
Martin FridhRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”