FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte18/01/2010

Vem kan vara bouppteckningsman?

Jag är tillsammans med mina tre bröder dödsbodelägare i min mors dödsbo. Kan min son vara förrättningsman i bouppteckningen? (eller är han efterarvinge, vilket jag tolkat det som att han inte är)?

Lawline svarar

p<>. Hej, p<>. Enligt 20:2 Ärvdabalken (ÄB) ska dödsbodelägarna utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta bouppteckningen. Enligt förarbetena kan en delägare i boet inte vara bouppteckningsman, i övrigt finns inga krav på frånvaro av jäv. Delägare i boet utgörs av efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare, enligt 18:1 ÄB. Din son är inte arvinge, eftersom du är i livet. p<>. Det finns sålunda inget hinder för din son att agera bouppteckningsman. p<>. Vänligen, _Josefina_
Josefina BlomRådgivare
Hittade du inte det du sökte?