Vem kan vara bouppteckningsman?

Jag är tillsammans med mina tre bröder dödsbodelägare i min mors dödsbo. Kan min son vara förrättningsman i bouppteckningen? (eller är han efterarvinge, vilket jag tolkat det som att han inte är)?

Lawline svarar

p<>. Hej, p<>. Enligt 20:2 Ärvdabalken (ÄB) ska dödsbodelägarna utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta bouppteckningen. Enligt förarbetena kan en delägare i boet inte vara bouppteckningsman, i övrigt finns inga krav på frånvaro av jäv. Delägare i boet utgörs av efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare, enligt 18:1 ÄB. Din son är inte arvinge, eftersom du är i livet. p<>. Det finns sålunda inget hinder för din son att agera bouppteckningsman. p<>. Vänligen, _Josefina_
Josefina BlomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000