Förmyndarskap

Vem förvaltar minderåriga barns arv efter en förälder som haft ensam vårdnad och inte haft någon relation till den andre föräldern? Om det inte finns något testamente.

Lawline svarar

Hej, Då en omyndigt bran ärver förvaltas pengarna av en förmyndare enligt föräldrabalken (FB) 12:1. Normalt sett är denna vårdnadshavare till barnet. Om det finns anledning, till exempel om barnet har stora tillgångar eller det finns andra skäl att antaga att barnets tillgångar inte sköts kan en medförmyndare vid sidan av vårdnadshavaren förordnas enligt FB 10:8. Denna fråga handläggs av tingsrätten enligt FB 10:13. En överförmyndare har sedermera tillsyn över förmyndarens verksamhet, en förmyndare som inte är förälder är alltid redovisningskyldig gentemot överförmyndaren medan en förälder endast är det om barnets förmögenhet översitger åtta basbelopp (FB 13:2). Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381
Ivar NäslundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning