Testamentsexekutors rätt att sälja fastighet

Enligt testamente skall \" all annan kvarlåtenskap tillfalla en för visst ändamål upprättad stiftelse.\" Har tesramentsexekutor rätt att sälja fastighet innan stiftelsen har upprättats? Exekutor har muntligt av den avlidne ombetts att se till att fastigheten ej skall stå obebodd eller hyras ut. Tack för svar.

Lawline svarar

Hej. Ja, en testamentsexekutor har rätt att sälja fastigheten om det är i enlighet med testamentet. Såvida inte det i testamentet har specificerats att fastigheten i fråga skall tillfalla någon dödsbodelägare så har testamentsexekutorn rätt att sälja fastigheten. Vinsten vid en sådan försäljning
skall sedermera tillfalla stiftelsen när dödsboet skiftas. Det har ingen betydelse att stiftelsen inte än har upprättats när fastigheten säljs, dock måste givetvis stiftelsen ha upprättats innan dödsboet slutligen skiftas, men det kan ske lång tid efter det att fastigheten har sålts.

Med vänlig hälsning

Martin ÅgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning