FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt20/12/2009

Träffa lillasyster

Har jag några rättigheter som storasyster? Med det menar jag, kan jag kräva att få träffa min yngre syster även om hennes mamma inte vill det och min pappa inte vill ta itu med problemet??

Lawline svarar

Hej,

Barns umgänge med föräldrar och andra som det står barnet nära regleras i föräldrabalken (FB) se https://lagen.nu/1949:381.
I 6:15 § 3 st anges att Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan än förälder som står barnet särskilt nära så långt möjligt tillgodoses. Detta gäller både din (om du är under 18 år) och din systers vårdnadshavare. Bestämmelsen innebär att vårdnadshavare skall se till så att barnet ifråga får sitt behov av umgänge med personer som står det nära tillfredsställt. Bestämmelsen avser främst mor- och farföräldrar och andra anhöriga och torde också avse syskon. I alla frågor om vårdnad och umgänge skall barnets bästa vara det avgörande.
Om ett barn inte får sitt behov av umgänge tillfredsställt och det beror på att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna inte tar sitt ansvar kan socialnämnden försöka se till så att vårdnadshavaren tillgodoser barnets umgängesbehov. En domstol kan på talan av socialnämnden besluta om umgänge mellan barnet och någon det står nära.

Med vänlig hälsning,

Hanna RehnRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000