Förskott på arv

Svärföräldrarna vill ge barnbarnen 100.000 sek. Vi har 3 barn och svågern har ett. Svågern tycker att hans enda barn ska få 50.000 och våra barn 16.666 vardera. Rättvisesynpunkt, då det är förskott på arv, tycker svågern. Jag anser inte det kan vara förskott på arv, för då skulle det gått till hustru och svågern, inte barnbarnen. Om man ser det att barnbarnen ska kunna möblera sina bostäder, kan enda barnet möblera för 3 ggr mer, är det rättvist. Nu vet jag att världen inte är rättvis, men har Ni tips på något ställe där vi kan läsa oss till råds? Räknas det som förskott på arv? Tips om artiklar?

Lawline svarar

Hej,
Bestämmelserna om förskott på arv finns i ärvdabalkens (ÄB) 6:e kap, det hittar du https://lagen.nu/1958:637.
I 6:1 § ÄB stadgas att det som en arvlåtare under sin livstid ger en bröstarvinge, skall avräknas som förskott på dennes arv om inte annat föreskrivits eller framgår.
Med bröstarvinge avses arvlåtarens närmaste arvingar i rakt nedstigande led, dvs i första hand barn, och om barnen inte längre är i livet, deras barn (arvlåtarens barnbarn), se 2:1 § ÄB.
I ert fall räknas barnbarnen alltså inte som bröstarvingar (omedelbara arvingar) då dina svärföräldrars barn (din fru och svåger) fortfarande är i livet. En gåva till barnbarnen skall alltså inte automatiskt ses som förskott på arv.
Om dina svärföräldrar istället ger gåvan till din fru och din svåger skall den dock enligt huvudregeln ses som förskott på arv (men annat kan föreskrivas).

Med vänlig hälsning

Hanna RehnRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning