FrågaFAMILJERÄTTGod man14/12/2009

Fullmakt, god man eller förordnande av förvaltare?

Hur gör man då ens förälder är dement och inte längre kan sköta sina tillgångar/fastighet? Personen i fråga är skild, har vuxna barn och barnbarn. Begreppet fullmakt-vad betyder det här i juridisk mening?

Lawline svarar

Hej!

Att utfärda en fullmakt innebär enkelt uttryckt att man ber någon annan göra något åt en själv. Regleringen om fullmakt återfinns i 2 kapitlet avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218#K2). Detta kan vara en möjlighet att förordna så att någon annan kan ingå avtal och andra rättshandlingar för personen i frågas räkning.

Dock för situationen i fråga är det inte vanligt att fullmakt upprättas då dennes tanke mer är avsedd för mer enstaka rättshandlingar och slutande av avtal. Istället torde förordnande av god man eller förvaltare vara mera vanligt eftersom de är till för att om någon pga. av sjukdom eller nedsatt handlingsförmåga behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta egendom eller ta hand om sin person. Regleringen härom finns i 11 kap föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381#K11. Både god man och förvaltare förordnas av rätten som ansökning sker till. Valet mellan om god man eller förvaltare ska förordnas beror på hur nedsatt förmåga personen i fråga har.

Vad först gäller god man kräver förordnandet av en sådan samtycke av den personen det berör (11 kap 4 § FB). Det man gör är sedan att man upprättar en handling om vad det är den gode mannen ska göra för personen. Det är här viktigt att poängtera att personen i fråga behåller sin rättshandlingsförmåga fullständigt och i den mån det går ska han även samtycka till det den gode mannen gör inom förordnandet (dennes ”arbetsuppgifter”). Man kan med andra ord säga att en god man fungerar som ett biträde. Vid anmälan till rätten kan val av god man önskas om man nu vill hålla detta inom familjen eller liknande.

Mer ingripande är det för personen om en förvaltare förordnas för denne. Detta görs enligt 11 kap 7 § om en person är ur stånd att tillvarata sig själv och/eller sin egendom. Inom det förordnande som rätten meddelar förvaltare försvinner personens rättshandlingsförmåga och denne måste då för att få agera här inom hämta samtycke från sin förvaltare (11 kap 10 § FB). Ett förordnande om förvaltare kan meddelas av rätten utan personen i frågas samtycke.

Jag hoppas nu jag bringat klarhet i vilka möjligheter som finns.

Med vänlig hälsning

Daniel Jessen-WinboRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000