Vad menas med "rådighetsinskränkning"?

Vad menas med \"rådighetsinskränkning\"?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Som ägare till egendom har man normalt sett rätt att förfoga över denna på det sätt man önskar: sälja, ge bort, förstöra, ändra, förbruka den etc.

Inom juridiken finns dock regler som inskränker denna rätt – ägarens rätt att förfoga över egendomen beskärs.

Ett exempel på en rådighetsinskränkning återfinns inom familjerätten i Äktenskapsbalken 7:5 som lyder:

” En make får inte utan den andra makens samtycke
1. avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad,

2. avhända sig, pantsätta, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta annan egendom som utgör makarnas gemensamma bostad, eller

3. avhända sig eller pantsätta makarnas gemensamma bohag. Första stycket gäller inte bostad eller bohag som är den ena makens enskilda egendom enligt 2 § första stycket 2--4. En make får inte heller utan den andra makens samtycke avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad, om egendomen är giftorättsgods. Detta gäller dock ej, om mål om äktenskapsskillnad pågår och maken har förvärvat egendomen efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes.”

I detta fall medför rådighetsinskränkningen alltså att även om ena maken ensamt äger den gemensamma bostaden, får denna inte ex. sälja den utan samtycke från den andra maken.

Hoppas svaret varit till hjälp!

Med vänlig hälsning

Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”