Avtalsformer

2009-12-16 i Avtal
FRÅGA
Vad är skillnaden mellan mutliga och skriftliga avtal??
SVAR

Hej! Skillnaden är, precis som det låter, att de muntliga ingås muntligen och de skriftliga avtalen ingås skriftligen.
Detta kan ha stor betydelse i bevishänseende, det är förstås lättare att bevisa något som finns nedskrivet på papper än något som man bara muntligen har kommit överens om.
För vissa typer av avtal krävs att de ingås skriftligen, detta kallas för formkrav och gäller bland annat vid fastighetsköp.
Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Emma Bengthsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1331)
2020-08-05 Måste fullmäktige inneha en framtidsfullmakt i originalform? Måste en framtidsfullmakt registreras för att träda i kraft?
2020-08-03 hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?
2020-08-03 Kan man avtala om en framtida anställning?
2020-07-31 Svarsblankett juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (82680)