Testamentera till sambos barn

2009-12-13 i Sambo
FRÅGA
Har varit sambo i nio år med en kvinna som har två barn.Nu har ambon avlidit och jag vill att hennes barn ska ärva mig för jag har inga egna och dom enda släktingarna som jag har är en halvmorbror och en halvbror.
SVAR

Hej!

Om du inte har några släktingar i nedstigande led (”bröstarvingar”) kan du själv fritt disponera över hur du vill att din egendom skall fördelas. Detta görs genom ett testamente.

Det ställs vissa formkrav för att testamente skall vara giltigt och det är viktigt att du följer dessa. Du hittar dem i 10 kap Ärvdabalken, som finns här. Viktigt är att det görs skriftligt och undertecknas av två stycken vittnen, som är närvarande samtidigt och är medvetna om att det är ett testamente de undertecknar. I ditt fall kan det också vara värt att tänka på att din sambos barn inte får vara vittnen enligt 10:4 2st.

Så länge ditt testamente följer formkraven i 10 kap ser jag inga hinder mot att du testamenterar allt till din sambos barn.

Vänligen

Joel Dahlquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (504)
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?
2021-11-16 Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?
2021-11-04 Kan en sambo ärva?
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (97573)