Rullgardin som fastighetstillbehör?

FRÅGA
avser en fastmonterad rullgardin i en borätt fast egendom? tack,
SVAR

Hej! Det finns, utöver de regler jag kommer att gå igenom nedan, en rätt till att avtala om exakt vad som fastigheten ska omfatta när det är fråga om fastighetsköp.

Reglerna om vad som hör till fastigheten dvs. fastighetstillbehör stadgas här. I detta fall rör det sig om byggnadstillbehör. I lagen sker en uppräkning av vissa tillbehör som i regel räknas till fastighet där inte fastmonterad rullgardin är inräknad men det ska påpekas att detta bara är exempel. Vidare tittas i varje enskilt fall på:

1. Om föremålet har ett fysiskt samband med byggnaden dvs. i första hand om föremålet blivit inmonterad i fastigheten. Även om byggnaden blivit försedd med föremålet räknas det in hit vilket medför att mer lösa föremål såsom nycklar räknas.
2. Föremålet ska vidare vara ägnat till stadigvarande bruk. Här får göras en objektiv bedömning. Föremålet ska med andra ord vara till nytta för den som för tillfället brukar fastigheten.

I förarbetena sägs att i det enskilda fallet ska dessa ovan uppräknade ordinära rekvisit vara uppfyllda för att det ska räknas som tillbehör till fastighet. När det gäller denna fastmonterade rullgardin skulle jag säga att den uppfyller dessa rekvisit ganska väl och att den därmed ska räknas som fastighetstillbehör om inte annat är avtalat.

Vänliga hälsningar,

Anton Strandberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (254)
2020-09-21 Hur lång uppsägningsstid har man när man hyr lokal på obestömd tid?
2020-09-19 Vem ska betala låssmed i hyreslägenhet?
2020-09-12 Vem äger en fastighet?
2020-09-11 Formkrav vid köp av fast egendom

Alla besvarade frågor (84313)