Befrias från fullgörelse av ingånget avtal

2009-11-30 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag har ingått ett fodervärdsavtal för en häst gällande i tolv månader. Avtalet löper 090510-100509. Ingen uppsägningstid finns angiven i avtalet. Är jag bunden att stå fast vid avtalet tiden ut, eller kan jag säga upp det i förtid? Jag har fått ett nytt arbete som gör att mina möjligheter att hålla häst drastiskt förändrats.
SVAR

Hej. Ja, Du är skyldig att fullgöra avtalet under den avtalade tiden. Eftersom avtalet inte möjliggör för endera part att ensidigt säga upp avtalet måste Du fullgöra det såvida Ni båda inte kan komma överens om att avtalet inte längre skall gälla. Du skulle kunna befrias från att fullgöra avtalet om det inträffade någon oförutsedd händelse av extraordinär karaktär, s.k. force majeure, som t.ex. att Du blir långtidssjuk. Att Du får ett nytt jobb faller dock inte under den kategorin. Det enda möjligheten för Dig att befrias från att fullgöra
avtalet är därför att Du kommer överens med hästägaren om att avtalet inte längre skall gälla. Om Du hittar en ny fodervärd som ersätter Dig torde det inte vara en särskilt orimlig överenskommelse.

Med vänlig hälsning

Martin Ågren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll