FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 09/07/2006

Avskedande

Hej Min dotter, en 84 års modell, med ett vitt deltidsjobb(arbetat ca 6 mnd) på en bar/pub i Stockholm, blev omedelbart sparkad (muntligt) då hennes chef anklagade henne för att ha sårat hans heder ( han är från Iran) då hon, förra helgen (lönehelg, mycket kunder och för lite personal) inför hans icke betalande, privata gäster och han själv( i berusad tillstånd) inte själv hämtade den betällning han hade gjort, men skickade en diskplockerska att gjöra detta då hon ansåg att hon gjorde bättre nytta om hon tog hand om hans betalande gäster. Senare på kvällen blev hon dessutom portat för all framtid - som gäst. Får man gjöra så i Sverige i dag? Hur kan min dotter agera. Hon är tyvärr inte facklig ansluten.

Lawline svarar

Hej! Oavsett anställningsform, tillsvidareanställning eller tidsbegränsade anställningsformer, kräver uppsägning från arbetsgivarens sida saklig grund. (7 § Lagen om anställnings skydd, se http://www.lagen.nu/1982:80) Att din dotter blev omedelbart sparkad innebär att det rör sig om ett avskedande, d.v.s. ingen uppsägningstid löper. För att arbetsgivaren ska kunna avskeda en arbetstagare krävs att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. (18 §) Kraven är alltså ännu högre än för att saklig grund ska föreligga. Situationen du beskriver utgör otvivelaktigen inte saklig grund för uppsägning och således inte grund för avskedande heller. Avskedandet kan förklaras ogiltigt av domstol(Tingsrätten i detta fall) på yrkande av arbetstagaren. Arbetsgivaren skall i sådant fall även utbetala skadestånd till arbetstagaren. Ersättningen omfattar dels den förlust som uppkommer, lön och andra förmåner, dels ersättning för den kränkning som avskedandet inneburit. Skadeståndet varierar och brukar bestämmas bl.a. utifrån arbetstagarens anställningstid. Det kan vara aktuellt att kontakta juridisk hjälp för att på bästa sätt utforma en stämningsansökan som sedan inges till Tingsrätten. Lycka till! Med vänliga hälsningar
Daniel WaermeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000