FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott18/11/2009

Brottsanmälan samt påföljd vid mened

Hej! Jag medverkade på en rättegång för några månader sedan och uppmärksammade att en person vid upprepade tillfällen ljög när han skulle vittnade. Jag känner att jag gärna vill anmäla honom. Hur gör man för att anmäla honom och vilket straff kan han får? Mvh

Lawline svarar

Hej,

för att anmäla ett brott vänder man sig till närmaste polismyndighet. Brottsanmälan kan man göra personligen på polisstationen, via telefon eller via Internet. Man får då lämna kontaktuppgifter, uppgifter om brottet och eventuella vittnen osv.

Av 20 kap 2§ + 3§ Rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K20P2S1, framgår att alla brott hör till allmänt åtal om inget annat stadgas. Mened är ett brott som hör under allmänt åtal och det är därmed upp till åklagaren att besluta om åtal.

Mened, som regleras i 15 kap 1§ Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K15P1S1, innebär att en person som avlagt ed uppger osanna uppgifter eller förtiger sanningen. Att vittnen måste avlägga ed framgår av 36 kap 11§ Rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K36P11S1.

Straffskalan för mened är fängelse i högst fyra år. Bedöms brottet som ringa så döms man till böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt 26 kap 1§ Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K26P1S1, får man döma till fängelse i lägst 14 dagar. Vid grov mened är straffskalan fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömning huruvida brottet är att anse som grovt beaktar man särskilt om brottet begåtts uppsåtligt för att en oskyldig person ska dömas till ansvar för ett allvarligt brott eller på annat sätt tillfogat annan person synnerlig skada.

Med vänliga hälsningar

Anna ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo