Brottsanmälan samt påföljd vid mened

2009-11-19 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Jag medverkade på en rättegång för några månader sedan och uppmärksammade att en person vid upprepade tillfällen ljög när han skulle vittnade. Jag känner att jag gärna vill anmäla honom. Hur gör man för att anmäla honom och vilket straff kan han får? Mvh
SVAR

Hej,

för att anmäla ett brott vänder man sig till närmaste polismyndighet. Brottsanmälan kan man göra personligen på polisstationen, via telefon eller via Internet. Man får då lämna kontaktuppgifter, uppgifter om brottet och eventuella vittnen osv.

Av 20 kap 2§ + 3§ Rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K20P2S1, framgår att alla brott hör till allmänt åtal om inget annat stadgas. Mened är ett brott som hör under allmänt åtal och det är därmed upp till åklagaren att besluta om åtal.

Mened, som regleras i 15 kap 1§ Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K15P1S1, innebär att en person som avlagt ed uppger osanna uppgifter eller förtiger sanningen. Att vittnen måste avlägga ed framgår av 36 kap 11§ Rättegångsbalken, här.

Straffskalan för mened är fängelse i högst fyra år. Bedöms brottet som ringa så döms man till böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt 26 kap 1§ Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K26P1S1, får man döma till fängelse i lägst 14 dagar. Vid grov mened är straffskalan fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömning huruvida brottet är att anse som grovt beaktar man särskilt om brottet begåtts uppsåtligt för att en oskyldig person ska dömas till ansvar för ett allvarligt brott eller på annat sätt tillfogat annan person synnerlig skada.

Med vänliga hälsningar

Anna Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1029)
2021-12-07 Kan man anmäla någon som felaktigt påstår sig vara en myndighetsperson?
2021-12-05 Lag om straff för vissa internationella brott
2021-12-02 Lag om straff för vissa internationella brott - Aggressionsbrott
2021-11-30 Preskriptionstid för brott som begås av ens chef

Alla besvarade frågor (97693)