Får jag ta med kundregister till min nya arbetsgivare?

2009-12-02 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Om jag kopierar adressdatabaser eller kundregister ca. 50-100 000 adresser) när jag slutar på ett telemarketingföretag och tar med mig dom till mitt nya jobb på ett annat telemarketing bolag, vad klassas det som för brott? Vad kan straffpåföljden bli?
SVAR

Hej!
Adressdatabaser och kundregister utgör s k företagshemligheter. Den som olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet döms för företagssppioneri, se här . Brottet kan begås av både anställda i företaget och utomstående. Straffbestämmelsen omfattar dock bara olovliga beredningar. Om du har lovlig tillgång till informationen i ditt arbete kan du inte straffas för företagsspioneri. Straffskalan för företagsspioneri är böter till fängelse i två år. För grova brott är straffmaximum istället 6 års fängelse.

Om du ger din arbetsgivares kundregister till din nästa arbetsgivare blir ersättningsskyldig för de skador som din nuvarande arbetsgivare lider av att du missbrukar företagshemligheterna, se här . Observera att skadeståndsskyldigheten också omfattar förberedande av röjande under anställningen men faktiskt röjande efter att anställningen upphört.

Eftersom din fråga rör avslöjande av omfattande kundregister kan skadeståndsskyldigheten uppgå till mycket höga belopp. Jag vill därför starkt avråda dig från att ta med dig kundregistret till din nya arbetsgivare.

Se också Högsta domstolens avgörande NJA 2001 s 362 vilken du finner https://lagen.nu/dom/nja/2001s362 .

Med vänlig hälsning

Jonathan Nirmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1029)
2021-12-07 Kan man anmäla någon som felaktigt påstår sig vara en myndighetsperson?
2021-12-05 Lag om straff för vissa internationella brott
2021-12-02 Lag om straff för vissa internationella brott - Aggressionsbrott
2021-11-30 Preskriptionstid för brott som begås av ens chef

Alla besvarade frågor (97694)