Ej förskott på arv

Hej. Om min mamma har gett mig sitt fritidshus i gåva och det inte står i gåvobrevet att gåvan inte ska avräknas som förskott på arv, kan man ordna det i efterhand via testamente eller har mina halvsyskon (2 på mammas sida och 1 på pappas sida) rätt att kräva mig på pengar när mamma dör? //Tack för en bra sida!

Lawline svarar

Hej,

Enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken ska en gåva till en bröstarvinge räknas som förskott på arv, om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna antas ha varit avsett. Arvlåtarens avsikt kan framgå av en särskild föreskrift att gåvan inte skall avräknas som förskott på arv. När gåva sker genom upprättande av gåvobrev kan en klausul härom tas in i gåvohandlingen och detta är vanligt förekommande vid gåvor av fastigheter och företag i samband med s.k. generationsskiften. Föreskriften behöver dock inte göras i gåvobrevet, utan kan även göras vid ett senare tillfälle i t.ex. ett testamente.

Vänligen,

Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning