Ändring av vårdnad

Hur lätt är det att få egenvårdnad ? Min sons pappa hotar honom hela tiden och det är alltid bråk runt pappan. Undrar , räcker det i rätten ?

Lawline svarar

Hej,

Som jag förstår dig har du och pappan idag gemensam vårdnad av din son och du vill helst få ensam vårdnad på grund av de problem som pappan förorsakar.

Det är inte "lätt" att ändra vårdnaden men det går att genomföra på två sätt. Antingen via dom i tingsrätten eller avtal som godkänns av socialnämnden. Reglerna kring frågeställningen finns i Föräldrabalkens 6 kap.

Avtalsförfarandet enligt 6 kap 6 § FB är kanske inte aktuellt eftersom det förutsätter att du och pappan kommer överrens om att du ska få ensam vårdnad om din son, vilket inte verkar vara fallet här, se https://lagen.nu/1949:381#K6P6S1

Enligt 6:5 § FB kan du föra talan i tingsrätt om att bli ensam vårdnadshavare, se https://lagen.nu/1949:381#K6P5S1

Enligt 6: 2 § FB skall barnets bästa ligga till grund för alla beslut angående vårdnad, boende och umgänge Detta innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet. Även om hänsyn till andra aspekter naturligtvis kan finnas med i övervägandena, är det barnets bästa som till slut skall vara bestämmande för beslutet. Det gäller såväl för domstolens avgöranden som för socialnämndens beslut att godkänna eller inte godkänna ett avtal som föräldrarna träffat. Att pappan hotar och ställer till med bråk är naturligtvis en omständighet som talar till din fördel men kan alltså inte garantera en dom om ensam vårdnad, se https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1

Rätten kan alltså vid en samlad bedömning med hjälp av socialnämden, vid beaktande av barnets egna inställning, ditt agerande, pappans agernade och eran samarbetsförmåga kring barnet komma fram till att det är till din sons bästa att du får vårdnaden ensam.

Tänk på att en vårdnadsprocess är jobbig och uppslitande för alla inblandade, socialtjänsten erbjuder samarbetssamtal för att du och pappan skal kunna komma enas i frågan utan rättslig process och kanske fortsätta med gemensam vårdnad, se https://lagen.nu/2001:453#K5P3S1

Med vänliga hälsningar

Martin FridhRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000