FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott22/11/2009

Återkallelse av körkort p.g.a. grovt sjöfylleri

Är det självklart att körkortet återkallas vid grovt sjöfylleri?

Lawline svarar

I 5 kap. 3 § körkortslagen (som du hittar https://lagen.nu/1998:488#K5P3S1) stadgas de förutsättningar under vilka ett körkort skall återkallas. I praxis (RÅ 82 2:73) har 5 kap. 3 § punkten 6 körkortslagen tillämpats för att återkalla ett körkort p.g.a. sjöfylleri (2,49 promille). I ett annat fall (RÅ 1989 ref 106) återkallades inte körkortet för en person som dömts för sjöfylleri (1,55 promille).

Återkallelsen enligt detta lagrum sker om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon. I praxis uttalat att "allmän brottslighet som inte leder till annan påföljd än bötesstraff normalt inte bör medföra att körkortet återkallas". Sjöfylleri av normalgraden (20:4 sjölagen, se https://lagen.nu/1994:1009#K20P4S1) är normalt sett ett sådant brott, medan grovt sjöfylleri (20:5 sjölagen, se https://lagen.nu/1994:1009#K20P5S1) skall föranleda fängelse i upp till två år.

Det finns alltså ingen uttrycklig regel som automatiskt medför återkallelse av körkortet i anledning av grovt sjöfylleri, utan en rad andra faktorer kan spela in.

Med vänliga hälsningar

Linus JonsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”