Återkallelse av körkort p.g.a. grovt sjöfylleri

2009-11-23 i Övriga brott
FRÅGA
Är det självklart att körkortet återkallas vid grovt sjöfylleri?
SVAR

I 5 kap. 3 § körkortslagen (som du hittar här) stadgas de förutsättningar under vilka ett körkort skall återkallas. I praxis (RÅ 82 2:73) har 5 kap. 3 § punkten 6 körkortslagen tillämpats för att återkalla ett körkort p.g.a. sjöfylleri (2,49 promille). I ett annat fall (RÅ 1989 ref 106) återkallades inte körkortet för en person som dömts för sjöfylleri (1,55 promille).

Återkallelsen enligt detta lagrum sker om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon. I praxis uttalat att "allmän brottslighet som inte leder till annan påföljd än bötesstraff normalt inte bör medföra att körkortet återkallas". Sjöfylleri av normalgraden (20:4 sjölagen, se här) är normalt sett ett sådant brott, medan grovt sjöfylleri (20:5 sjölagen, se här) skall föranleda fängelse i upp till två år.

Det finns alltså ingen uttrycklig regel som automatiskt medför återkallelse av körkortet i anledning av grovt sjöfylleri, utan en rad andra faktorer kan spela in.

Med vänliga hälsningar

Linus Jonson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?