Samboavtal

FRÅGA
Jag o min flickvän vill köpa en bostadsrättslägenhet. Dock jag kan betala en del pengar vilket hon inte kan. Så hur går vi tillväga för att mina pengar förblir mina om vi tråkig nog skulle flytta isär om ett par år och samtidigt vill vi dela på lånekostnaden för det lån vi måste göra.
SVAR

Hej.Ni måste göra två saker. Ni ska dels se till att Du formellt äger en större del av bostadsrätten i enlighet med Din kontantinsats (Ni skall alltså inte äga bostadsrätten till hälften vardera), och Ni ska dels upprätta ett samboavtal. Ett samboavtal sätter sambolagens regler och lika bodelning av samboegendom ur spel (jämför äktenskapsförord). I samboavtalet ska Ni specificera att bostadsrätten inte skall omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen vilket gör att Ni

kommer att behålla Era respektive äganderätter efter en separation. Till skillnad från ett äktenskapsförord behöver ett samboavtal inte registreras vid en Tingsrätt.

Om Ni vill dela på lånekostnaden gör Ni klokt i att båda står på lånet. Vid en eventuell separation kommer Ni att behålla Era respektive lån. Det är därför inte att rekommendera att endast ena parten står på lånet men båda delar på betalningen.Med vänlig hälsning

Martin Ågren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2907)
2021-05-16 Blivit utelåst från sambos bostad
2021-05-15 Bodelning när samboförhållandet upphör
2021-05-09 Bodelning efter samboförhållandes upphörande
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?

Alla besvarade frågor (92317)