FrågaFAMILJERÄTTFaderskap12/11/2009

Föräldrars ansvar för resekostnader vid umgänge

Hej! Pappan till min dotter har umgänge varannan helg och begär nu pengar utav mig för att hämta lämna.. Kan han göra det då han själv valt att flytta? Det är ganska exakt 10 mil emellan oss. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Vad jag förstår så bor barnet endast hos dig och inte hos sin fader (som barnet i och för sig har umgänge med). Vid en sådan här situation stadgas det i 6 kap 15b§ föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381#K6, att ni båda ska dela på resekostnaderna. Dock ska det här ske en helhetsbedömning av situationen. Denna ska främst ta sikte på era ekonomiska förhållanden. Skulle du inte ha förmåga att betala dessa kostnader har du ingen lagstadgad skyldighet att ersätta fadern. En övrig omständighet som kan beaktas är det att det är fadern som har flyttat iväg. Detta kan tillmätas viss hänsyn men utgångspunkten är som sagt att kostnaderna ska delas.

Dock är det så att kostnaderna för resorna ska vara av någon betydelse för att de ska fördelas er emellan. Av ett fall från hovrätten (RH 1993:30) framgår det att resan för att vara av någon betydelse måste vara minst 10 mil enkel väg mellan föräldrarna. Vilket i ditt fall betyder att någon skyldighet för dig att bistå i kostnaderna inte föreligger om nu sträckan inte överstiger 10 mil. Dock är detta som sagt inte hugget i sten utan omständigheter i det enskilda fallet kan leda till en annan bedömning.

Skulle ni nu inte själva kunna lösa denna fråga utan att konflikt uppstår finns det enligt 3 kap 6§ Socialtjänstlagen möjlighet att av socialnämnden få förordnat kontaktperson som får hjälpa till med konfliktlösningen, se https://lagen.nu/2001:453#K3. Skulle ni ändå inte komma överens kan du vända dig till domstol enligt 6 kap 17§ st.2 FB för att få saken prövad.

Daniel Jessen-WinboRådgivare
Hittade du inte det du sökte?