Justering av kapitalvinstskatt vid dolt fel

Fastighet såldes för mer än 5 år sen med 10-årsförsäkring mot dolda fel. Köparen hittade fel som försäkringen betalade, dock fick säljaren stå för rätt hög självrisk.

Vilken rätt har man att få den deklarerade vinsten på fastigheten nedjusterad med självrisken trots att alla dessa år har gått, dvs mer än 5 år?

Finns prejudikat?

Lawline svarar

Hej,Utgifter för åtgärdande av dolt fel på privatbostadsfastigheter är avdragsgilla i samma utsträckning som hade gällt om säljaren istället utfört samma arbete omedelbart före försäljningen. Avdrag för förbättrande reparationer och underhåll avseende en privatbostadsfastighet ska baseras på fastighetens skick vid försäljningen jämfört med dess skick vid köpet. För avdragsrätt krävs att åtgärderna har medfört att fastigheten är i bättre skick vid försäljningen jämfört med skicket vid köpet. När arbete på fastigheten har utförts efter försäljningen ska bedömningen av eventuell förbättring ske med hänsyn till den reparerade fastighetsdelens skick efter arbetena. För att avdrag ska medges krävs vidare att de sammanlagda kostnaderna för reparation och underhåll under ett visst kalenderår uppgått till minst 5 000 kr.För att justera den deklarerade vinsten i efterhand kan den skattskyldige välja mellan att begära omprövning av skattebeslutet och att överklaga detta. Vid överklagande ska beslutet ändå först omprövas av Skatteverket innan det prövas av Länsrätten. Tidsfristen för överklagande till Länsrätten är liksom vid omprövning fem år.Har det gått mer än fem år återstår resning av ärendet. Med beaktande av rättspraxis på området är möjligheterna för resning väldigt stora vid uppkomna förbättringsutgifter i efterhand. I t.ex. RÅ 1988 not. 832 upptäcktes fel på fastigheten mer än fem år efter försäljningen, vilket säljaren hade utgifter för att åtgärda. Regeringsrätten beviljade resning och satte ned taxeringen. Även i andra liknande fall har Regeringsrätten godkänt resningsbegäran och satt ner kapitalvinsten, se bl.a. RÅ 1993 not. 624, RÅ 1994 not. 293, RÅ 1994 not. 299, RÅ 1995 not. 153 och RÅ 1998 not. 169.För mer information se Skatteverkets ställningstagande 2009-09-15, Dnr/målnr/löpnr: 131 704914-09/111, vilken du återfinner på deras hemsida.Vänligen,
Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”